Wytyczenia

Wytyczenia geodezyjne to nieodłączny element każdej inwestycji budowlanej, zarówno małej jak i dużej. Polegają one na przeniesieniu projektu budowlanego, dla którego wcześniej zostało wydane pozwolenie na budowę lub został on zgłoszony w trybie uproszczonym, z papieru lub pamięci komputera do rzeczywistości, czyli na teren budowy. Wytyczenie to proces, w którym geodeta, za pomocą specjalistycznego sprzętu, oznacza na gruncie miejsca, w których mają stanąć poszczególne elementy budynku. Dzięki temu wykonawca wie dokładnie, gdzie ma rozpocząć prace budowlane. Wytyczenia są niezbędne do rozpoczęcia  budowy, a także podczas samej realizacji inwestycji.

Jak wygląda przeprowadzanie powykonawczych inwentaryzacji geodezyjnych?

Inwentaryzacje geodezyjne to proces dokumentowania rzeczywistego stanu obiektów budowlanych i terenów. Polegają na dokładnym pomiarze i zapisie w dokumentacji geodezyjnej wszelkich elementów projektu budowlanego, takich jak budynki, drogi, sieci infrastruktury technicznej, a także elementów małej architektury, oraz porównania, czy elementy pomierzone są zgodne z projektem. . Inwentaryzacja geodezyjna jest niezbędna w wielu przypadkach, między innymi przy sprzedaży nieruchomości, czy przy odbiorach technicznych obiektów. 

Geodeta wykonujący pomiary na tle budowy