Mapy do celów sądowych

Mapy do celów sądowych są niezbędne w procesach sądowych dotyczących zasiedzenia nieruchomości lub jej części, uwłaszczenia nieruchomości rolnych i leśnych, dotyczących spadków majątkowych, sporów granicznych i rozgraniczeń sądowych. Na takiej mapie przedstawiamy dokładne granice działek, ich powierzchnię, a także lokalizację obiektów stałych. Mapy są opracowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, standardami technicznymi i zaleceniami sądów.

Widok z góry na wytyczone działki